​Hoe denken de politieke partijen over vuurwerk?

Geplaatst op Geupdate op

Nog een week en heel veel Nederlanders mogen naar de stembussen.Nu maakt het mij persoonlijk niet uit waar je voorkeur ligt en hoop ik vooral dat iedereen in elk geval gebruik maakt van het recht te mogen stemmen. Maar dit geheel terzijde.

De laatste jaren schijnt de roep om een vuurwerkverbod sterker te worden. Ik heb uitgezocht hoe de diverse partijen denken over vuurwerk in Nederland. Doe er je voordeel mee en stem verstandig.
Ik ben in deze uitgegaan van de 11 grootste partijen welke in alle kiesdistricten verkiesbaar zijn.

Van deze 11 partijen heb ik het programma nagezocht op standpunten over vuurwerk in Nederland. De volgorde is de volgorde zoals de partijen ook op het stembiljet zullen verschijnen en dus geenszins een afspiegeling van mijn persoonlijke voorkeur of meningen. 

Daar gaan we.

VVD.
Geen uitgesproken standpunt in het verkiezingsprogramma. Echter valt er wel te lezen: ” Tradities die bij Nederland horen zoals de avondvierdaagse, Koningsdag, carnaval en de Elfstedentocht. Stuk voor stuk zijn ze onderdeel van ons verleden, heden en onze toekomst.”
Ik zou dus zeggen dat de VVD waarde hecht aan tradities waar ook het gebruik van vuurwerk door consumenten onder valt.

PvdA.
Geen standpunt te vinden in het verkiezingsprogramma. Zowel op het gebied van vuurwerk als ook op het vlak van andere tradities blijft de PVDA zich erg afzijdig houden in het verkiezingsprogramma. De website biedt meer duidelijkheid: “Vuurwerk verkopen en of afsteken is in Nederland verboden, maar met oud en nieuw maken we een uitzondering op dat verbod. Dat willen we als PvdA ook zo houden. Daarom treden we hard op tegen illegaal en gevaarlijk vuurwerk. Wij eisen dat het kabinet zich nog meer dan voorgaande jaren inzet om de pakkans te vergroten en op Europees niveau af te dwingen dat deze explosieven nergens meer te koop worden aangeboden. Daar is voor nodig dat er ook in Europees verband wordt opgetreden tegen de handel in illegaal vuurwerk”.
Duidelijker heb ik ze niet echt gevonden.

PVV.
Ook hier geen standpunt in het verkiezingsprogramma. Wel hecht de PVV waarde aan tradities dus ga ik er even vanuit dat men tegen een eventueel vuurwerkverbod zou zijn. Zeker weten doe ik het helaas niet.

SP.
Wederom geen duidelijk standpunt te vinden. Wel streeft de SP naar een systeem waarbij buurtbewoners meer zeggenschap hebben en met elkaar over belangrijke zaken beslissen. In het geval van een eventueel vuurwerkverbod zou dit dan in mijn ogen een lokale discussie worden waarbij een ieder evenveel te zeggen heeft.

CDA.
Het wordt een beetje eentonig maar ook hier geen standpunt over vuurwerk. Wel komt het woord “traditie” in totaal 15 keer voor in het verkiezingsprogramma van het CDA. Een mooi voorbeeld waar de vuurwerkliefhebber hoop uit put is de volgende zin: “Historisch besef, de beleving van onze Nederlandse tradities en het respect voor hetgeen onze voorouders met elkaar hebben opgebouwd, bevorderen saamhorigheid en Nationale identiteit”.
Dit komt op mij over als een partij welke zoveel mogelijk tradities wil bewaren.

D66.
In het programma van D66 komt geen duidelijk beeld naar voren met betrekking tot vuurwerk of andere tradities. Eigenlijk lijkt het alsof men hierin geen mening heeft.

ChristenUnie.
Het doorlezen van het volledige programma biedt geen duidelijkheid. De partij is voor het behoud van diverse Christelijke tradities maar heeft geen duidelijke mening op het gebied van vuurwerk. Wel schuurt de mening wat betreft milieu richting de linkse kant. Op zich niet erg maar dit zou zich kunnen vertalen in het steunen van een vuurwerkverbod omdat dit zogenaamd beter zou zijn voor het milieu. Al met al onduidelijk wat het standpunt van deze partij in deze nu eigenlijk is.

GroenLinks.
Tja. Moeten we hier nog woorden aan vuil maken? GroenLinks is al jaren fel tegenstander van vuurwerk en met name dat voor consumenten.
Het is wel een partij die echt duidelijkheid biedt. Het partijprogramma meldt het volgende: “Er komt een verbod op consumentenvuurwerk. Daarvoor in de plaats komen veilige vuurwerkshows”.

De discussie over veiligheid laten we maar even in het midden. GroenLinks is in ieder geval tegen vuurwerk, zoveel is duidelijk.

SGP.
Ook in het programma van de SGP is een duidelijk standpunt te vinden m.b.t. vuurwerk. De liefhebber wordt er niet blij van maar duidelijk is het wel.
“Vuurwerk zorgt voor veel schade, slachtoffers, luchtvervuiling en andere overlast. Daar moeten we van af, wat eenvoudig kan door onder meer een verbod op (zwaar) consumentenvuurwerk, het aanwijzen van afsteeklocaties en/of een heffing op vuurwerk”.
Dat de meeste schade komt door reeds illegaal vuurwerk én dat de redenering aan meerdere kanten rammelt, laten we maar even buiten beschouwing. Slecht geïnformeerde politici die maar iets roepen.

Partij voor de Dieren.
Tja. Ook vrij duidelijk hoe men bij deze club er over denkt. Uit een uitgebreid standpunt (waar meerdere beweringen niet helemaal kloppen) haal ik de volgende samenvattende zin: “De Partij voor de Dieren wil dat het afsteken van vuurwerk door particulieren verboden wordt. In plaats daarvan kunnen professionele vuurwerkshows georganiseerd worden”.
Duidelijker kunnen we het niet maken….

50PLUS
Ook deze partij is duidelijk in haar programma.
“Stimuleren van vuurwerkvrije zones en gemeentelijk professioneel vuurwerk.
Er komt een vuurwerkverbod voor particulieren”.
Een partij voor ouderen die vergeten zijn dat ze ooit jong zijn geweest….

Conclusie van het doorlezen van alle programma’s van bovenstaande partijen is dat tegenstanders van vuurwerk zich duidelijk uitspreken. Al met al ben ik in ieder geval wijzer geworden over welke partijen mijn stem niet zullen ontvangen. Echter is het bij veel partijen lang niet altijd duidelijk hoe ze in deze discussie staan.

Mijn advies? Verdiep je in de diverse partijen en hun programma’s en ga in godsnaam stemmen. Het kost een paar minuten tijd maar je maakt daadwerkelijk het verschil.
Voor de toekomst van het land waar we met elkaar in vrijheid leven en de traditie van vuurwerk zoals wij die kennen.
Ga woensdag 15 maart naar de stembus en stem op die partij die het meest bij je past. Stem je niet? Dan mag je wat mij betreft de komende 4 jaar geen klacht hebben over het beleid van de regering op welk gebied dan ook.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s